sidvisningar

Translate

fredag 3 februari 2012

Zeus

Zevs.

Den förnämste bland alla grekernas gudomligheter var Zevs (Jupiter), ljusets och himmelens gud, vilken härskade över allt i naturen. Hans fader var Kronos, tidens Gud, och Rea hette hans moder.Kronos hade blivit spådd, att en av hans söner en dag skulle beröva honom väldet över världen. På det att denna spådom ej skulle gå i fullbordan, uppslukade han alla de söner, som hans maka Rea födde. Men då Zevs blev född, den sjunde i ordningen, beslöt Rea att genom list rädda denne sin son. Hon tog en sten, inlindade den i den späde gudasonens lindakläder, lämnade den till sin make Kronos och bad honom sluka även denne sin son.
Kronos slukade stenen i den tanke, att det var barnet, och Zevs var räddad.
Av sin moder sändes nu Zevs hemligen till ön Kreta, där han på Idaberget uppfostrades bland herdarna och deras hjordar. En get närde honom med sin mjölk, och bien matade honom med sin honung. Och på det att barnets skrik ej skulle nå dess faders öra, befallde Rea öns invånare att överrösta barnets stämma genom bullrande vapenklang.
På Kreta växte Zevs upp till en kraftig gudayngling. Och snart började han tänka på att störta sin fader från tronen och själv taga hans rike.
Från tidernas morgon hade starka makter funnits, vilka voro väldiga medhjälpare vid gudarnas strider. Till dessa makter eller väsen hörde titanerna, giganterna och cykloperna. Dessa sistnämnda voro utrustade med blott ett öga, vilket satt mitt i pannan. Skönheten hade de således ej fått på sin lott, men hjälpsamma och mäktiga voro de, och villigt betjänade de Zevs vid alla hans företag.
Då de hörde, att Zevs ämnade bekriga sin fader, smidde de med glädje åt honom det vapen han behövde, nämligen en ljungande blixtstråle. Det var med tillhjälp av denna, som det lyckades Zevs att snart förjaga Kronos från tronen.
Sedan detta var gjort, tog Zevs herradömet över världen i sina händer. Men icke ens han fick ensam råda.
Rea hade tvingat sin make att återgiva henne tvenne av de söner han hade uppslukat. Med dessa sina bröder måste Zevs dela makten. Poseidon (Neptunus), den äldste, blev herre över havet, och Hades (Pluto), den yngre, fick härska i underjorden.