sidvisningar

Translate

onsdag 26 december 2018

Den Fattige Torparen (Mickels i Långhult)


 En Fattig torpare


Detta är en saga om en fattig skogshuggare och hans många svältande barn. Mannen hittade en dag mat på en stor sten i skogen. Alla fick mat. Efter en tid avled mannens hustru. Efter ytterligare en tid kom en vacker prinsessa upp ur underjorden. Den fattige skogshuggaren gifte om sig med den vackra prinsessan. Detta bör jämföras med guldåldern, då det fanns oändligt med mat i naturen. I Norden berättas det om Guldåldern (Vlspa), att gudarna då gifte sig och att kvinnorna kom från Jotunheim. Detta kvarlevde i folktron, då Annandag Jul var den vanligaste dagen för att gifta sig. Maten i naturen skall jämföras med julens överflöd.

11 jan, Perchta, nr 25: