sidvisningar

Translate

fredag 10 februari 2012

Gumman och bocken

GUMMAN OCH BOCKEN
Edsbergs socken

Det var en gång en gumma, som hade en bock, och den bocken ville aldrig gå hem om kvällarna. Halva nätterna kunde gumman få gå och leta efter honom, och att hon slutligen blev led vid allt letandet, kan man väl förstå.
»Jag vånnar jag aldrig mer fick se den bocken», sade hon, men fortsatte i alla fall att leta.
Då mötte hon en varg.
»Kära varg», sade hon, »bit bocken, för han vill inte gå hem om kvällarna !»
»Nej», sade vargen.
Efter en stund mötte hon en björn.
»Kära björn», sade hon, »riv vargen ! Han vill inte bita bocken, och bocken vill inte gå hem om kvällarna.»

»Nej», sade.. björnen.
(Gumman fortsatte och snart mötte hon en skytt.
»Kära skytt, skjut björnen! Han vill inte riva vargen. Vargen vill inte bita bocken, och bocken vill inte gå hem om  kvällarna.»
»Nej», sade skytten.
(Gumman gick vidare och kom till en hög fura.
Kära fura, fäll skytten! Han vill inte skjuta björnen. Björnen vill inte riva vargen. Vargen vill inte bita bocken, och bocken vill inte gå hem om kvällarna.»
»Nej», sade furan.
Hon gick åter ett stycke och kom till en yxa.
»Kära yxa, hugg furan! Hon vill inte fälla skytten. Skytten vill inte skjuta björnen. Björnen vill inte riva vargen. Vargen vill inte bita bocken, och bocken vill inte gå hem om kvällarna.»
»Nej», sade yxan.
Gumman gick vidare och kom till en eld.
»Kära eld, bränn yxan ! Hon vill inte hugga furan. Furan vill inte fälla skytten. Skytten vill inte skjuta björnen. Björnen vill inte riva vargen. Vargen vill inte bita bocken, och bocken vill inte gå hem om kvällarna.»
»Nej», sade elden.
Så kom hon till en vattenpöl.
»Kära vatten, släck elden! Han vill inte bränna yxan. Yxan vill inte hugga furan. Furan vill inte fälla skytten. Skytten vill inte skjuta björnen. Björnen vill inte riva vargen, Vargen vill inte bita bocken, och bocken vill inte gå hem om kvällarna.»
»Nej», sade vattnet. Gumman fortsatte och kom till en oxe.
»Kära oxe, drick vattnet ! Det vill inte släcka elden. Elden vill inte bränna yxan. Yxan vill inte hugga furan. Furan vill inte fälla skytten. Skytten vill inte skjuta björnen. Björnen vill inte riva vargen. Vargen vill inte bita bocken, och bocken vill inte gå hem om kvällarna.»
»Nej», sade oxen.
Då gumman inte kunde få någon hjälp av honom heller, gick hon vidare och mötte en slaktare.
»Kära slaktare, slakta oxen! Han vill inte dricka vattnet. Vattnet vill inte släcka elden. Elden vill inte bränna yxan. Yxan vill inte hugga furan. Furan vill inte fälla skytten. Skytten vill inte skjuta björnen. Björnen vill inte riva vargen. Vargen vill inte bita bocken, och bocken vill inte gå hem om kvällarna.»
»Nej», sade slaktaren.
Så kom hon till ett rep.
»Kära rep, häng slaktaren! Han vill inte slakta oxen. Oxen vill inte dricka vattnet. Vattnet vill inte släcka elden. Elden vill inte bränna yxan. Yxan vill inte hugga furan. Furan vill inte fälla skytten. Skytten vill inte skjuta björnen. Björnen vill inte riva vargen. Vargen vill inte bita bocken, och bocken vill inte gå hem om kvällarna.»
»Nej», sade repet.
Och så fick hon se en liten råtta.
»Kära råtta, gnag repet ! Det vill inte hänga slaktaren. Slaktaren vill inte slakta oxen. Oxen vill inte dricka vattnet. Vattnet vill inte släcka elden. Elden vill inte bränna yxan. Yxan vill inte hugga furan. Furan vill inte fälla skytten. Skytten vill inte skjuta björnen. Björnen vill inte
107
riva vargen. Vargen vill inte bita bocken, och bocken vill
inte gå hem om kvällarna.»
»Nej», sade råttan.
Men till slut mötte gumman en katt.
»Kära katt, ät opp råttan ! Hon vill inte gnaga repet.Repet vill inte hänga slaktaren. Slaktaren vill inte slakta oxen. Oxen vill inte dricka vattnet. Vattnet vill inte släcka elden. Elden vill inte bränna yxan. Yxan vill inte hugga furan. Furan vill inte fälla skytten. Skytten vill inte skjuta björnen. Björnen vill inte riva vargen. Vargen vill inte bita bocken, och bocken vill inte gå hem om kvällarna.»»Jam, jam», sade katten, och nu blev det annat av, för
katten på råttan,
och råttan på repet,
och repet på slaktarn,
och slaktarn på oxen,
och oxen på vattnet,
och vattnet på elden,
och elden på yxan,
och yxan på furan,
och furan på skytten,
och skytten på björnen,
och björnen på vargen,
och vargen på bocken,
och bocken kom sedan ordentligt hem om kvällarna.