sidvisningar

Translate

onsdag 26 december 2018

Gummans Goda Råd - Småländsk Saga e Mickel i Långhult


Gummans goda råd 
 Det var en gång en gumma som hade en enda son, men han var olydig och vanartig. Slutligen kom hon på idén, att han skulle bli handelsman. Kärringen lagade till honom fem riksdaler, som han skulle ha för att börja handla. Gumman förmanade honom sex lärdomar: 1. Sök aldrig stora sällskap, 2. Bruka inte starka drycker, 3. Lossa inte för ofta på pengapungen, 4. Hedra gammalt folk och låt dem gå före, 5. Tag inget upp, som Du inte lagt ner, 6. Man skall inte berätta allt man sett, hört och vet. Därmed börjar gossen sin resa. När han vandrat ett stycke på vägen, blev han hungrig. Han gick in på ett ställe och bad att få lite mat. Värdinnan svarade: "Mat har jag inte , men Du kan få en sup eller två". -"Låt mig då få en sup". När han fått en sup, ville han ha två och när han fått två, ville han ha tre. Han blev lustig och satte sig och spelade kort. Efter att ha spelat några tolvor och andra kast blev han fast. Gossen måste öppna sin pengapung och det tröt, så att han inte kunde ge ut hälften av det han var skyldig. Då blev det strax ett annat läte och gossen måste rymma. Det fanns inga andra råd än att gå hem. Modern frågade: "Hur har din resa gått mitt barn?" -" Jo", svarade sonen, "det har gått illa." -"Har Du inte gjort, som jag lärde dig? - "Jo, min mor, det har jag gjort." -"Nå", sade kärringen, "vad var det första jag bad Dig" - "Jo, att jag inte skulle bruka starka drycker. Jag har inte smakat vatten inom mina tänder, sedan jag gick härifrån. Jag vet inte starkare drycker än vatten. Det drar mjöl-kvarnar, järnverk och gungande skepp". -"Det var inte det jag menade", sade kärringen. "Nå, vad var det andra jag bad Dig, Din lymmel?" -"Jo, att jag inte skulle uppsöka stora sällskap. Jag har inte varit i någon kyrka eller på någon galgbacke, sedan jag for härifrån. Jag vet inte större sällskap än där". -"Det var inte så jag mente", sa kärringen, " nå vad var det tredje". "Jo, att jag inte skulle lossa för ofta på min pengapung. Jag har inte lossat på den mer än en gång, sedan jag for bort och då räckte det inte till en tredjedel av det jag var skyldig". -"Det var inte så jag mente", sade kärringen, "Nå, vad var det fjärde jag bad dig". -"Jo, det var, att jag skulle hedra gammalt folk och låta dem gå före". Gumman tänkte då, att det kanhända ändå kunde ta sig. -"Nu skall jag följa dig över sjön till nästa gård och ställa dig i snickarlära". De marscherade iväg till sjölandet. Sjön var frusen och hal. Kärringen sade: "Du som är ung och lätt, gå före och fresta var isen är starkast". -"Men mor har en gång sagt, att jag skall hedra gammalt folk och låta dem gå före". Då begynte gumman traska ut på den hala och klara isen. I det samma kom en stark vind. Gumman slog omkull på isen och föll i. Hon började ropa och skrika till sonen, att han skulle hjälpa henne upp. Gossen svarade: -"Nej min mor. Det femte Ni förmanade mig, var att jag inte skulle ta upp något, som jag inte själv lagt ner. Lyd nu mitt råd befall Er i Guds våld och kryp till botten. Det är det säkraste råd jag kan ge Er här i världen till slut". Då säger kärringen: "Å Din Satans skälm, vill Du inte hjälpa mig i denna min stora nöd, kan Du väl hastigt gå till gården och be dem hjälpa mig i min nöd". -"Nej", sade gossen, "det sjätte och sista Ni förmanade mig var, att inte säga allt jag hört, sagt eller vet. Jag skall aldrig nämna för någon människa, att Ni ligger där". Gossen går sin väg och gumman drunknar. -------- Detta är i grunden samma saga som nr 21 "Funteliten och hans moder". En gumma går ner sig i isen. Sagan erinrar om islossningen, som tidfästes till den 24 febr. Det heter "Mats kastar heta sten". Isen går upp. Stjärnbilden är här Vintergatan, som går upp på Norra Stjärnhimlen mellan Skorpionen och Skytten. Sagan kastar ljus över, varför Mjölkvägen heter Vintergatan. På Södra stjärnhimlen är Vintergatan frusen till is. När Vintergatan går upp på Norra Stjärnhimlen, ligger Örnen och Svanen i Vintergatan. Därför kallas Vintergatan hos vissa folk Fågelvägen. När Vintergatan går ner på Södra stjärnhimlen mellan Oxen och Tvillingarna, är den en kvarnväg. 24 febr, Tyr,