sidvisningar

Translate

onsdag 26 december 2018

Mickels i Långhult Sagor - Runordning- kommentar av Hans Carling

Mickels i Långhult - sagor I Gustav Adolfs-akademins samlingar, del I, återfinns en sagosamling från Småland egenhändigt nedtecknad av sagesmannen Mickel i Långhult. Mickel levde i början på 1800- talet, men många av sagorna visar en språklig dräkt, som sträcker sig ner i 1700-talet. Mickel har numrerat sagorna.
Hans numrering avviker helt från det gängse sättet att dela in sagor. Den folkloristiska vetenskapen brukar dela in sagosamlingar i sagor och sägner, novellartade sagor, djursagor och skämtsagor medan däremot Mickels sagosamling verkar vara uppställd efter ett 24-delat år. Det finns även andra sagosamlingar, som är uppställda efter det 24-delade året Cederströms sagor, Grimms sagor i originalfattning och August Bondessons halländska sagor.


Uppställning av Mickels sagosamling i nummerordning jämfört med kalenderordning Runor, Datum Sagans namn Sagans namn

Fä 24 juni ♈ 12. Den sjunkna herrgården 36. De två konungabarnen och skeppet
Ur 10 juli ♈ 13. Brudgölen 37. Lilla Britta
Thurs 25 juli ♉ 14. Den lata bonddottern 38. Raskargod
As 10 aug ♉ 15. Satan och Gyert, som var värre än han 39. Käringens dumme son
Red 24 aug ♊ 16. Mjölnaren och kvarnen, som brann upp var julnatt 40. Fragment
Cen 8 sept ♊ 17. Den talande fågeln, Det spelande trädet och det levande vattnet 41. Bussenkis trolldödaren
Gåva 23 sept ♋ 18. Bonden, suggan och geten 42. Den uppfyllda spådomen
Vån 7 okt ♋ 19. En kommitté 43. Sankte Per och den….
Hagel 23 okt ♌ 20. Mjölnaren och Odens jakt 44. Sankte Per och smeden
Nöd 6 nov ♌ 21. Funteliten och hans moder
Is 23 nov ♍ 22. Två moderlösa barn
År 6 dec ♍ 23. Häxan Sissa och hennes dotter Idegran 21 dec ♎ 24. Ett jaktäventyr
Perchta 6 jan ♎ 25. En fattig torpare Jul 21 jan ♏ 26. Personliga personalier
Sigel 3 febr ♏ 27. Blåsmässe-episteln 3. Den ordkloka prinsessan
Tyr 19 febr ♐ 28. En målarräkning 4. Gummans goda råd
Bjarkan 7 mars ♐ 29. Tvärviggen 5. Den förtrollade grodan
Ech 21 mars ♑ 30. Sankte Per, Vår Herre och flickorna 6. Penningpungen, fiolen och bössan
Man 7 april ♑ 31. Vår herre och Sankte Per vandra på jorden 7. Tuppen, duken och klubban
 Lag 20 april ♒ 32. Jätten, som byggde 8. Satans undantag